Honda Civic Air Intake Kit

AEM Cold Air Intake Honda Civic 1.5L (2016-2019) 21-798C
Vendor
AEM
Regular price
$349.99
Sale price
$349.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic 1.8L (2006-2009) Polished / Gunmetal
Vendor
AEM
Regular price
$349.99
Sale price
$349.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic 1.8L (2012-2014) Polished / Gunmetal
Vendor
AEM
Regular price
$299.99
Sale price
$299.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic 2.0L (2016-2019) 21-792C
Vendor
AEM
Regular price
Sold out
Sale price
$299.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic 2.4L (2012-2015) Polished / Gunmetal
Vendor
AEM
Regular price
$399.99
Sale price
$399.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EF 1.5L/1.6L [w/an Engine Swap B18C1] (88-91) 21-5002C
Vendor
AEM
Regular price
$339.99
Sale price
$339.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EF 1.5L/1.6L [w/an Engine Swap B18C5 & B16A] (88-91) 21-5001C
Vendor
AEM
Regular price
$299.99
Sale price
$299.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EG 1.5L/1.6L [w/an Engine Swap B16A] (1992-1995) 21-5006C
Vendor
AEM
Regular price
$289.99
Sale price
$289.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EG 1.5L/1.6L [w/an Engine Swap B18C1] (92-95) 21-5003C
Vendor
AEM
Regular price
$249.99
Sale price
$249.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EG 1.5L/1.6L [w/an Engine Swap H22A] (92-95) 21-5004C
Vendor
AEM
Regular price
$329.99
Sale price
$329.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EG 1.5L/1.6L [w/an Engine Swap K20A2] (1992-1995) 21-5009C
Vendor
AEM
Regular price
$239.99
Sale price
$239.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EK (1996-2000) Polished / Gunmetal / Red / Blue
Vendor
AEM
Regular price
$299.99
Sale price
$299.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EK 1.5L/1.6L [w/an Engine Swap B18C1] (1995-2000) 21-5005C
Vendor
AEM
Regular price
$299.99
Sale price
$299.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EK 1.6L [w/an Engine Swap H22A] (1996-2000) 21-5008C
Vendor
AEM
Regular price
$249.99
Sale price
$249.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EK 1.6L [w/an Engine Swap K20A2] (1996-2000) 21-5010C
Vendor
AEM
Regular price
$250.99
Sale price
$250.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EM2 1.7L [Manual Trans.] (2001-2005) Polished / Gunmetal / Red
Vendor
AEM
Regular price
$229.99
Sale price
$229.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EX (1996-2000) Polished / Gunmetal / Red / Blue
Vendor
AEM
Regular price
$229.99
Sale price
$229.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic EX 1.7L [Manual Trans.] (2001-2005) Polished/ Red/ Blue / Gunmetal
Vendor
AEM
Regular price
$249.99
Sale price
$249.99
AEM Cold Air Intake Honda Civic/CRX 1.6L (1988-1991) Red / Gunmetal / Polished
Vendor
AEM
Regular price
$239.99
Sale price
$239.99
AEM Short Ram Intake Honda Civic DX/EX/LX [EG/EK] (92-00) CARB/Smog Legal - Red / Blue / Polished
Vendor
AEM
Regular price
$149.99
Sale price
$149.99
AEM Short Ram Intake Honda Civic EX 1.7L (2001-2005) Red / Blue / Polished
Vendor
AEM
Regular price
$199.99
Sale price
$199.99
AEM Short Ram Intake Honda Civic LX / DX / CX 1.6L (1996-2000) Red / Blue / Polished
Vendor
AEM
Regular price
$189.99
Sale price
$189.99
AEM Short Ram Intake Honda Civic LX / DX / Value Package 1.7L (2001-2005) Red / Blue / Polished
Vendor
AEM
Regular price
$199.99
Sale price
$199.99
aFe Takeda Attack Stage-2 Cold Air Intake Honda Civic 1.8 (06-11) TA-1012P
Vendor
aFe Power
Regular price
$248.90
Sale price
$248.90
aFe Takeda Attack Stage-2 Cold Air Intake Scion xD 1.8L (08-14) TA-2005P
Vendor
aFe Power
Regular price
$277.40
Sale price
$277.40
aFe Takeda Cold Air Intake Honda Civic 2.0L (2016-2019) Dry or Oiled Air Filter
Vendor
aFe Power
Regular price
$313.50
Sale price
$313.50
aFe Takeda Cold Air Intake Honda Civic Si 1.5T (2016-2020) Dry or Oiled Air Filter
Vendor
aFe Power
Regular price
$313.50
Sale price
$313.50
aFe Takeda Cold Air Intake Honda Civic Si Turbo (2017-2019) Dry or Oiled Air Filter
Vendor
aFe Power
Regular price
$363.85
Sale price
$363.85
aFe Takeda Momentum Cold Air Intake Honda Civic 1.5L Turbo (16-19) Dry or Oiled Air Filter
Vendor
aFe Power
Regular price
$352.45
Sale price
$352.45
aFe Takeda Stage-2 Cold Air Intake Honda Civic 1.8L (12-15) Acura ILX 2.0L (13-15) CARB/Smog Legal
Vendor
aFe Power
Regular price
$277.40
Sale price
$277.40
APEXi Power Air Intake Kit Honda Civic EG (1992-1995) [Short Ram] 508-H001
Vendor
APEXi
Regular price
$151.05
Sale price
$151.05
APEXi Power Air Intake Kit Honda Civic EK Coupe/Sedan (1996-2000) [Short Ram] 508-H005
Vendor
APEXi
Regular price
$151.05
Sale price
$151.05
APEXi Power Air Intake Kit Honda Civic Si EP3 (2002-2005) [Short Ram] 508-H011
Vendor
APEXi
Regular price
$189.05
Sale price
$189.05
DC Sports Cold Air Intake Honda Civic 1.8L (2012-2015) CAI5526
Vendor
DC Sports
Regular price
$309.99
Sale price
$309.99
DC Sports Short Ram Air Intake Honda Civic DX / LX / EX / Si (1995-1995) SRI5516
Vendor
DC Sports
Regular price
$124.99
Sale price
$124.99
DC Sports Short Ram Air Intake Honda Civic DX/LX/EX (2006-2011) CARB/Smog Legal SRI5525
Vendor
DC Sports
Regular price
$165.99
Sale price
$165.99
DC Sports Short Ram Air Intake Honda Civic Si (2006-2011) CARB/Smog Legal SRI5524
Vendor
DC Sports
Regular price
$165.99
Sale price
$165.99
DC Sports Short Ram Air Intake Honda Civic Si (2012-2015) SRI7048
Vendor
DC Sports
Regular price
$165.99
Sale price
$165.99
HPS Cold Air Intake Honda Civic 1.8 (2012-2015) Polished / Black / Blue / Red
Vendor
HPS
Regular price
$180.50
Sale price
$180.50
HPS Cold Air Intake Honda Civic DX/EX/LX (01-05) Polished / Black / Blue / Red
Vendor
HPS
Regular price
Sold out
Sale price
$161.50